Fællesskabet beskytter naturen

Foreningen Kulturfuglen, der skaber aktiviteter og fællesskab i Køge Nord, samlede d.  29. juni 10 medlemmer til affaldsindsamling langs Københavnsvej og på Ølsemagle Revle.

’Flere brugte indsamlingen til at tage en snak med deres børn om, hvorfor man ikke må smide affald i naturen – den snak kan man så håbe på spreder sig i børnehaven/skolen efterfølgende’, fortæller deltagerne.

Det blev til 6 sække fyldt med bl.a.:

  • Metal
  • Isoleringsmateriale
  • Plastik
  • Papir
  • Pap
  • Tekstiler
  • Cigaretskodder
  • 10 dåser og flasker med pant
  • 4 dåser og flasker uden pant

Køge Nord er bygget på frivillige kræfters ideer og fællesskab. Foreningen Kulturfuglen – Sammen om Køge Nord vil både være noget for de nye borgere og for dem, som har skabt det hele. De vil skabe aktiviteter for børn, unge, familier og ældre. Ølsemagle Revle, hvor foreningen primært holder til, er et Natura 2000-område, og foreningens medlemmer er bevidste om at beskytte naturen.

’Der er mange ildsjæle i området, som vi har fået aktiveret, og vi har herved skabt et fællesskab i området, der ikke var før’, fortæller foreningens medlemmer.

Sponsorpengene vil indgå i foreningens øvrige drift med at skabe gratis aktiviteter til gavn for områdets beboere.

Du kan læse mere om foreningen her: http://kulturfuglen.dk/