Ren natur i Brabrand og uddannelse af kvinder i Kenya går hånd i hånd

16 medlemmer af Soroptimist International Aarhus samlede d. 16. juni affald rundt om Brabrand Sø ved Aarhus.

De samlede bl.a.:

  • Cigaretskod
  • Slikpapir o.a. småt papir
  • 1 rulleskøjte
  • 6 dåser og flasker med pant
  • 8 dåser og flasker uden pant

Om indsamlingen fortæller deltagerne: ’En smuk tur. Let tilgængelig for alle. God reklame for sagen, med de gule veste. Vi fik mange venlige og interesserede henvendelser fra andre på ruten. Positivt, at der var så lidt skrald. Negativt, at der var så mange cigaretskod, som vi selvfølgelig samlede op’.

Soroptimist International er en global stemme for kvinder. Som NGO og med rådgivende status i FN arbejder de for mange af de mål, der er beskrevet i FN’s 17 verdensmål.

Soroptimist International Aarhus bidrager til at forbedre kvinder og børns vilkår, og sponsorpengene skal sendes til deres igangværende klima- og kvinde projekt i Kenya.

Du kan læse mere om foreningen her: https://aarhus.soroptimist-danmark.dk/