En vrimmel af spejdere fylder 15 sække

Hele 82 spejdere fra Knud Søhane Spejderne samlede d. 25. juni 15 sække med affald på Lyngså Strand fra Professorens Plantage til Stensnæs i Frederikshavn Kommune.  Det var altovervejende plastik, der blev samlet, men også 4 flasker og dåser med pant og 12 flasker og dåser uden pant.

At så mange spejdere mødte frem skyldtes bl.a., at de lagde affaldsindsamlingen i forbindelse med deres sommerafslutning og inviterede alle hjælpere på pølser og brød.
’Alle syntes, at det havde været en hyggelig tur og at det var en vigtig opgave at hjælpe med at holde lokalområdet rent’, fortæller deltagerne.

I Knud Søhane er der grupper for mikroer, minier, juniorer, trop og familier. Spejderliveter friluftsliv, fællesskab og udfordringer for børn, unge og voksne.

Sponsorpengene går til aktiviteter for spejderne og til pølser og brød til de fremmødte.

Her kan du læse mere om spejderne: https://knudsohane.dk/