God motion, en renere natur og penge til skolebigård

Biavlerforeningen Knivholt Bilaug samlede i starten af juni henkastet affald gennem Vandværkskoven, ad Donbækvej, Skolvalleen og Sæbybanestien i Frederikshavn Kommune.

14 deltagere fyldte 6 affaldssække med:

 • Flest cigaretskodder
 • Slik- og papiraffald
 • 8 flasker og dåser uden pant

De begejstrede deltagere fortæller bl.a.: ’Det var en fantastisk tur med sol og dejligt vejr. Vi syntes selv, vi havde den bedste rute man kunne ønske sig igennem skoven og langs stien som fører ned til centrum. Vi blev flere gange mødt af forbipasserende løbere og cyklister, som råbte “godt gået”, “dejligt at cykle efter jer”, ”der er så rent”, “sejt” , “tak fordi I holder naturen ren”, så det gav os lige et ekstra skulderklap. Efter indsamlingen samledes vi i vores skolebigård, hvor vi spiste frikadeller og kartoffelsalat og drak en kold øl. Tak fordi I valgte vores forening, så vi kunne få denne fantastiske aften’.

Sponsorpengene skal gå til foreningens skolebigård, hvor de formidler viden om bierne til nye biavlere, skoleelever og børnehaver. Der skal nemlig bruges flere bidragter til alle de børn, der kommer til formidlingsarrangementer.

’Det bedste ved vores forening er sammenholdet og formidlingen af viden til både nye og “gamle” biavlere medlemmerne imellem. Vi værner om naturen og er meget opmærksomme på, hvad der sker i naturen omkring os, da bierne er afhængige af at naturen ikke er fyldt med pesticider og masser af affald. Vi afholder skolebigårdsaften hver tirsdag, som er et kæmpe hit, her kommer mange for at få en bisnak og fingrene i bierne samt efterfølgende en kop kaffe’.

Her kan du læse mere om biavlerforeningen: http://knivholtbilaug.dk/

Skovbørnehavens støtteforening trak i gummistøvlerne

Regnvejr forhindrede ikke 24 børn og voksne fra Støtteforeningen Waldkindergarten Felstedt i at samle affald d. 10. juni.

Indsamlingsruten ved Varnæs i Aabenraa Kommune er lang og smuk langs strand, naturstier, landeveje, eng, sø, mose og overdrev. Der blev bl.a. fundet:

 • Plastik folier (poser og 6-pack emballage)
 • Plastik låg
 • Plast rugbrødspose
 • Gummispand
 • Vaskebørste
 • Flamingo
 • Reb rester
 • Fiskenet rester
 • Slikposer
 • Yoghurt drikkeflaske
 • 5 flasker og dåser med pant
 • 20 flasker og dåser uden pant

Om indsamlingen fortæller deltagerne bl.a.: ’På kyst/strand strækningerne var der så meget affald, som forventet/frygtet. Ruten virker relevant for affaldsindsamling, da der var mange mennesker på visse steder i området’.

Waldkindergarten Felstedt er en tysk skovbørnehave. Støtteforeningen skaber sociale relationer på tværs af familier og dansk-tysk kultur. Foreningen er omdrejningspunkt og fremmer materialisering af pædagogiske ønsker/tiltag, der udvikler børnene i deres hverdag i Waldkindergarten. Familier der ikke længere har børn i børnehaven støtter fortsat op om foreningen.

Sponsorpengene indgår i en større indsamling til at forny legepladsen ved Waldkindergarten Felstedt.

Du kan læse mere om børnehaven og støtteforeningen her: http://felstedegnen.dk/waldkindergarten-feldstedt/

Masser af affald fjernet fra Hestedøster

Hele 10 affaldssække fik de 14 deltagere fra Albertslund Rideklub fyldt, da de d. 10. juni samlede affald på vejene ved Herstedøster i Albertslund Kommune.

De fandt bl.a.:

 • Plast
 • Papir
 • Cigaretskodder
 • Pap
 • Metal
 • 9 flasker og dåser med pant
 • 1 dåse uden pant

Om indsamlingen fortæller deltagerne: ’God oplevelse. Hyggeligt. Vi blev mere opmærksomme på hvor meget affald, der ligger og flyder’.

Albertslund Rideklub har både ridehuse og mulighed for at ride i Vestskoven. Der er hold og undervisning i spring, dressur og voltigering, som er akrobatik på ryggen af en galoperende hest.

Det bedste ved rideklubben er sammenholdet, og at der er plads til alle, fortæller deltagerne.

Sponsorpengene fra affaldsindsamlingen skal gå ril aktiviteter i klubben.

Her kan du læse mere om Albertslund Rideklub: https://albertslundrideklub.dk/

Affaldsindsamling er den perfekte samarbejdsøvelse

Arealindsamlingen ved de grønne områder langs Solrød Byvej, brugte Jersie Håndboldklub til at træne samarbejde på et hold med mange nye spillere.

20 børn, 2 trænere og nogle forældre mødte op d. 9/6 og fik samlet 5 sække med bl.a.:

 • Papir
 • Cigaretskod
 • Poser
 • 3 flasker og dåser med pant
 • 3 flasker og dåser uden pant

’God oplevelse, læring om affald, samarbejde 2 og 2’, fortæller deltagerne, at de fik ud af dagen.

Jersie Håndboldklub har eksisteret siden 1898/99 og har i dag 12 hold fordelt på 9 børne- og ungdomshold for alle aldre og 3 voksenhold.

Det bedste ved Jersie Håndboldklub er den fantastiske holdånd på hold og på tværs af årgange, fortæller deltagerne.

Sponsorpengene skal bruges til stævner og socialt samvær.

Her kan du læse mere om Jersie Håndboldklub: https://www.jersiehk.dk/

Ren natur i Brabrand og uddannelse af kvinder i Kenya går hånd i hånd

16 medlemmer af Soroptimist International Aarhus samlede d. 16. juni affald rundt om Brabrand Sø ved Aarhus.

De samlede bl.a.:

 • Cigaretskod
 • Slikpapir o.a. småt papir
 • 1 rulleskøjte
 • 6 dåser og flasker med pant
 • 8 dåser og flasker uden pant

Om indsamlingen fortæller deltagerne: ’En smuk tur. Let tilgængelig for alle. God reklame for sagen, med de gule veste. Vi fik mange venlige og interesserede henvendelser fra andre på ruten. Positivt, at der var så lidt skrald. Negativt, at der var så mange cigaretskod, som vi selvfølgelig samlede op’.

Soroptimist International er en global stemme for kvinder. Som NGO og med rådgivende status i FN arbejder de for mange af de mål, der er beskrevet i FN’s 17 verdensmål.

Soroptimist International Aarhus bidrager til at forbedre kvinder og børns vilkår, og sponsorpengene skal sendes til deres igangværende klima- og kvinde projekt i Kenya.

Du kan læse mere om foreningen her: https://aarhus.soroptimist-danmark.dk/

Rideklubbens tobenede medlemmer på Stige Ø

8 ryttere fra Højmegård Rideklub lettede området langs Havnegade og på Stige Ø ved Odense for affald d. 12. juli.

Om affaldsindsamlingen siger deltagerne: ’Super god dag! God stemning blandt os der samlede ind, og folk vi mødte sagde tusind tak til os! Vi sluttede af med velfortjent kaffe, kage og sodavand’.

Deltagerne samlede bl.a.:

 • Plastik
 • Servietter
 • Madaffald
 • Cigaretskodder
 • Slikpapir
 • McDonald emballage
 • Kapsler
 • Tekstiler
 • Sølvpapir
 • Juicekartoner
 • Flamingo
 • 20 dåser med pant
 • 3 dåser uden pant

Højmegård Rideklub har både ridehus, dressur- og springbane, og der er plads til 30 opstaldede heste. Hvert år afholdes 3-4 klubstævner, og der afholdes klubmesterskab i både spring og dressur for medlemmerne

Alle går op i deres heste og ponyer og skaber et godt miljø for de firbenede og tobenede venner.

Sponsorpengene skal gå til start- og målskilte til rideklubbens springbane.

Du kan læse mere om foreningen her: https://www.hoejmegaard.dk/

Fællesskabet beskytter naturen

Foreningen Kulturfuglen, der skaber aktiviteter og fællesskab i Køge Nord, samlede d.  29. juni 10 medlemmer til affaldsindsamling langs Københavnsvej og på Ølsemagle Revle.

’Flere brugte indsamlingen til at tage en snak med deres børn om, hvorfor man ikke må smide affald i naturen – den snak kan man så håbe på spreder sig i børnehaven/skolen efterfølgende’, fortæller deltagerne.

Det blev til 6 sække fyldt med bl.a.:

 • Metal
 • Isoleringsmateriale
 • Plastik
 • Papir
 • Pap
 • Tekstiler
 • Cigaretskodder
 • 10 dåser og flasker med pant
 • 4 dåser og flasker uden pant

Køge Nord er bygget på frivillige kræfters ideer og fællesskab. Foreningen Kulturfuglen – Sammen om Køge Nord vil både være noget for de nye borgere og for dem, som har skabt det hele. De vil skabe aktiviteter for børn, unge, familier og ældre. Ølsemagle Revle, hvor foreningen primært holder til, er et Natura 2000-område, og foreningens medlemmer er bevidste om at beskytte naturen.

’Der er mange ildsjæle i området, som vi har fået aktiveret, og vi har herved skabt et fællesskab i området, der ikke var før’, fortæller foreningens medlemmer.

Sponsorpengene vil indgå i foreningens øvrige drift med at skabe gratis aktiviteter til gavn for områdets beboere.

Du kan læse mere om foreningen her: http://kulturfuglen.dk/

Sponsorpenge til inkluderende aktiviteter for udsatte familier

Dansk Folkehjælp støvsugede d. 28. juni et større grønt område i Hornbæk Enge ved Randers for affald.

Deltagerne fortæller om deres motivation for deltagelse i affaldsindsamlingen: ’Både formålet, samt det sociale samvær ved at lave en aktivitet i fællesskab. At der så er penge i sigte, er jo ikke noget som gør motivationen mindre’.

De 5 fremmødte fra Djurs-Randers Afdelingen i Dansk Folkehjælp fandt bl.a.:

 • Hundelorte i poser
 • Cigaretskodder
 • Papir
 • Plastic
 • Lighter
 • Juicekarton
 • 8 flasker og dåser uden pant

Sponsorpengene skal gå til Projekt FamilieNETs ferieophold senere på sommeren.

Dansk Folkehjælp arbejder med tre hovedområder: Forebyggelse og førstehjælp, frivilligt socialt arbejde, og nødhjælp og udviklingsarbejde i udlandet. 

Projekt FamilieNET handler om at få udsatte og isolerede familier inkluderet i et netværk for familierne selv og samtidig gøre dem til en vigtig social ressource i lokalsamfundet.

’Det bedste ved foreningen er, at vi hjælper på mange fronter, hvor nogle har det svært, det være sig socialt, økonomisk eller fysisk. Som frivillig giver det bare så meget’, fortæller foreningens medlemmer.

Du kan læse mere her: https://www.folkehjaelp.dk/afdeling/djurs-randers/

Næsten 20 år gammelt affald fjernet fra grøftekanter

BSGI Håndbold stillede med 8 spillere til affaldsruten i Tarp ved Esbjerg d. 30. juni. De ryddede affald i grønne områder langs landevejene. Det blev en lærerig dag for både børn og voksne.

’Vi prøvede at kigge en del på de emballager, vi fandt sammen med børnene, hvor vi snakkede nedbrydnings-tiden i naturen. Eksempelvis fandt vi en slikpose fra år 2000 og en ALDI-bon fra 2005’, fortæller deltagerne. ’ Vi fik en fantastisk respons fra folk vi mødte undervejs. Positive tilråb og tommelfingre var der masser af 🙂

3 sække blev fyldt med bl.a.:

 • McDonalds-affald
 • Plast
 • 25 dåser og flasker uden pant

Sponsorpengene skal gå til en fælles oplevelse for håndboldklubbens ungdomsafdeling.

BSGI Håndbold har hold for børn i alle aldre og for voksne.

Håndboldspillerne synes, at det bedste ved deres forening er, at de er en lille lokal forening med solide rødder i nærmiljøet, der samarbejder bredt med de øvrige foreninger.

Du kan læse mere om foreningen her: https://www.bsgi-haandbold.dk/

Varm indsamlingsdag i skøn natur ved Ballerup

Hele 35 børn og voksne fra Ballerup Rideklub var d. 30. juni på affaldsjagt i det naturskønne område Sømosen ved Ballerup.

’Det var varmt (33 grader), hyggeligt og dejligt at gøre noget for en god sag, god rute hvor alle kunne være med’, fortæller deltagerne fra rideklubben.

De fyldte 5 sække med bl.a.:

 • 300 cigaretskodder
 • Strømper
 • Sko
 • Glasskår
 • Plastik
 • Papir
 • Kapsler
 • 25 flasker og dåser med pant
 • 5 flasker og dåser uden pant

Sponsorpengene skal gå til sikkerhedsudstyr til rideskolerytterne.

Ballerup Rideklub rummer alt fra handicapridning, rideskole for børn og voksne og opstaldning af privatheste. Der afholdes årligt rideskolestævner, klubstævner og distriktsstævner, og klubbens medlemmer deltager også aktivt i stævner udenbys. Desuden afholdes kurser, foredrag, fællesspisning og fester, juniorudvalgsarrangementer etc.

Det bedste ved Ballerup Rideklub er sammenholdet, mener medlemmerne.

Her kan du læse mere om foreningen: http://balleruprideklub.dk/