En god dag for en god sag

Støtteforeningen Fontænehuset Frederikshavn samlede d. 13. september henkastet affald på Sæby Strand og på Sæby Banesti. De 19 deltagere fik fyldt 7 grønne sække fra Ren Natur med bl.a.: plastik, pap, mange cigaretskod og 36 dåser og flasker.

’En super fin tur og vi var meget positivt overraskede over, at der var så rent på turen. Vi samlede mest affald på turen imellem de to campingpladser, som faktisk ikke var på ruten. Men vi gik jo turen alligevel. Vi fik meget positiv respons fra forbipasserende, og medlemmerne havde en super god dag og det gav meget stof til eftertanke ift. at holde naturen ren. Vi er helt klart friske på at tage en tørn mere’, fortæller deltagerne.

Støtteforeningen medvirker til at udbrede kendskabet til Fontænehuset Frederikshavn og yder økonomisk støtte til aktiviteter i Fontænehuset til gavn for husets medarbejdere og medlemmer. Fontænehuset er et klubhus og en arbejdsplads. Visionen er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare får mulighed for at genoptræne deres faglige og sociale færdigheder i trygge omgivelser og i et tempo, den enkelte selv bestemmer. Som medlem af Fontænehuset oplever man, at man kan noget, og at der er brug for én. De medlemmer der ønsker at komme i gang med uddannelse og/eller arbejde, får den nødvendige opbakning.

’Det bedste ved foreningen er helt klart det sammenhold vi oplever ved de aktiviteter, vi kan arrangere for medlemmer i Fontænehuset. Her er medlemsskaren psykisk sårbare personer, der ofte har meget begrænset rådighedsbeløb til sociale aktiviteter’, fortæller medlemmerne.

Sponsorpengene blev brugt til at medlemmerne kunne deltage i Verdens Mentale sundhedsdag i Frederikshavn d.10.okt.

Her kan du læse mere om foreningen: http://www.ff9900.dk/sttteforeningen