Ivrige fodboldbørn på affaldsjagt

Biersted Idrætsforening havde 23 fodboldbørn ude på affaldsopsamling i Gjøl i Jammerbugt Kommune d. 19. september. De beretter således om deres indsamling:

’Tre trænere og deres fodbolddrenge/fodboldpiger U10 og U11, samt en stor flok søskende og forældre mødte op på havnen i Gjøl fyldt med godt humør, fordi de skulle være sammen om noget socialt og sammen om at gøre en god indsats for at holde naturen ren, hvilket de også har lært i skolen på deres årlige skraldeture rundt i vores egen lille dejlige by.

Vi delte os op i flere hold og gik ruten og var yderst grundige. Der blev både fundet flade måger og døde mus – og faktisk ikke ret meget skrald, hvilket børnene pointerede flere gange, at det godt nok var en ren by. Derfor sendte jeg dem allesammen på en tur rundt på havnen og finde skrald, hvilket de satte stor pris på også, og gik så meget op i, at de lå på kajkanten og samlede plastik op fra fjorden. Dygtige børn!! Bagefter var der hygge på legepladsen og leg med krabberne i Gjøls krabbebassin.

På vores tur mødte vi en medarbejder fra Gjøl Kro, der gerne lige ville have et par billeder og høre mere om, hvorfor vi gik så stor en flok rundt med gule veste. Og hun var meget imponeret af børnenes iver og deres gode humør. Hvis man kan sige desværre, så fandt vi ikke ret meget skrald. Faktisk så lidt at det kun blev til én sæk da alt var samlet. Plus én enkelt pantflaske’.

I Biersted IF kan man dyrke håndbold, fodbold, gymnastik, badminton og e-sport. Det bedste ved foreningen er det sociale sammenhold, mener medlemmerne.

Sponsorpengene på 3000 kr. skal gå til et socialt event samt træningsdragte.

Her kan du læse mere om foreningen: http://www.bierstedif.dk/