En uspist madpakke og to mælkesnitter

Det mest mærkelige stykke affald der blev fundet, da Horsens Bylaug i Rebild kommune var ude på deres indsamlingsrute d. 23. juni, var en uspist madpakke med to mælkesnitter.

Horsens Bylaug troppede op med 22 deltagere fra byen som tæller i alt 14 husstande. De samlede affald ind på rute 12 mellem Horsens og Blenstrup. Det blev til i alt 5 fyldte sække med plastik, cigaretskod og papir.

Horsens Bylaug har samlet affald i flere år men som de siger: ”Med veste, snappere og handsker var det meget bedre forhold end tidligere.”

”Vi har de sidste 5 år samlet affald og har meget fokus på det – vi har også fået børnene til at stoppe på vej hjem fra skole for at samle affald op. Vi har en kvægbonde i byen og det værst tænkelige er jo at en dåse kommer i foderet, så derfor har vi allerede haft meget fokus på det.”

Det bedste ved indsamlingen var opbakningen fra den lille by hvor alle hjalp i fællesskab – både børn og voksne.

Bylauget sikrer det lokale sammenhold ved at afholde 3-5 aktiviteter om året i byen. Derudover laver de tiltag som bålplads, blomstereng og affaldsindsamling. Alt sammen noget som giver en by man er glad for at bo i. ”Sponsormidlerne skal bruges til nye pæle til vores trivselstelt, og så skal de indvies med pølser på bålstedet”