Vamdrup bliver taget i kærlige hænder

Den 6. juni 2018 lyste 30 børn og voksne KFUM Spejdere Vamdrup op i gule veste og gav de grønne områder en luftforandring.
Spejderne gør i forvejen meget for at passe på vores natur og denne onsdag var ingen undtagelse. Børn ned til 6 års-alderen fjernede ihærdigt affald i Vamdrup og således var små som store hænder med til at gøre en mærkbar forskel for naturen – en handling man kan være stolt af!

Sponsormidlerne skal gå til nyt udstyr.

Kolding Kajakklub laver rengøringsmagi i Kolding Å

Søndag den 1. juli 2018 blev et stor slag slået for Kolding Å af Kolding Kajakklub, der samlede mellem 700 -1000 kg. affald op af åen.

Kajakklubben knoklede i 4 timer og fandt:

17 cykler
1 løbehjul
10 danpæle (afspæringsmateriel)
1 trillebør
2 vejskilte
1 valg-blyant (1,5 m høj træmodel, ses på et af billederne)
4 havemøbler (stole/borde)

Kajakklubben blev hjulpet af en traktor til at få det tunge affald op af åen.  Og udover hvad der blev hevet op af åen, fandt de en masse dåser, flasker, cigaretskodder, plast og papir (10 sække i alt).

“Vi var 12 voksne kajakroere og 3 børn, der var mødt op søndag for at deltage i klubbens store å-rensedag i og ved Kolding Å. Affaldsindsamlingen foregik i selve åen og fra vores klubkano samt langs åens bred. I åen var det primært cykler, havemøbler, vejmateriel og dåser, der blev opfisket fra bunden. Langs bredden var det primært dåser, cigaretskodder, plast og papir. Vi knoklede på i 4 timer” siger bestyrelsesmedlem Birgitte Braae Andresen.

Sponsormidlerne vil blive brugt godt i kajakklubben og den store indsats som klubben har gjort for deres lokale natur, er noget de kan være meget stolte af!

Østmøn Naturforening udviser omhu til Møns Klint Strand

ØDet var i sol, regn og blæst, at Østmøn Naturforening gik på Møns Klint Strand og samlede affald den 26. august 2018.

Foreningen, hvis formål er at beskytte og bevare natur og dyreliv, gik grundigt til værks. Medlemmerne delte sig i to hold, hvor et tog den nordlige ende af stranden og det andet hold den sydlige. De ni medlemmer fik god motion af at gå på Møns Klint trappen og langs den stenede strand. Affald var der dog ikke meget af.
”Stranden foran Geocenter Møns Klint var forbavsende ren. Det var nærmest frustrerende ikke at finde affald. Af det affald som blev fundet, var lidt dåser, plastik, cigaretskod, papir, hygiejnebind og metal” siger bestyrelsesmedlem Ole Kragh-Sørensen

At der ikke lå mere affald var selvfølgelig ærgerligt i forbindelse med affaldsindsamlingen, men også et positivt tegn, da det er et direkte bevis på, at brugerne af denne naturperle udviser ansvar og respekt, når de er der. Foreningen blev i sagens ånd mødt af smil og snak fra en masse søde mennesker, de mødte på deres søndagsvej.

For en lille del af sponsormidlerne spiste de en sandwich med øl/vand i Café Møns Klint, som var tiltrængt efter 3 timer på strand og i skov.

Østmøn Naturforenings medlemmer er mennesker, som passer på deres lokalområde med hjerte og skytsånd og denne ånd fik Ren Natur lov til at være en del af.

Lisbjerg FC fra Aarhus tager skraldet!

Lørdag den 11. september 2018 var 26 engagerede ungdomsspillere og forældre mødt op på den meget trafikerede Randersvej i Lisbjerg i Århus for at samle affald op – og det blev der i den grad! Op ad vejen og ind i Lisbjerg by- og rundt.

De unge fodboldspillere og forældre samlede i alt 16 store sække affald. Alt fra papkasser, dåser, spande til bildæksler fyldte sækkene. Engagementet hos fodboldklubben var stort og det var affaldsmængderne også. Randersvej ligger nemlig på vejen til genbrugspladsen og meget affald når desværre at lande i grøften og vejkanterne før bilerne er nået frem til genbrugspladsen. Dette sker ikke kun på Randersvej, men over hele Danmark, når folk ikke har fastspændt deres affald godt nok. Oveni er der også mange bilister, som smider affald ud af vinduet.

” Vi var overraskede over, hvor meget affald folk smider i naturen, men vi gjorde, hvad vi kunne for at få det samlet op, ” siger formand Lars Bo Kjeldsen.

Lisbjerg FC er en fodboldklub der spiller en helt særlig rolle i dens lokalområde igennem sin aktivitet, men også igennem de fællesskaber, som den danner ramme om. Dette var også tydeligt i engagementet og tilslutningen til indsamlingen.

”Vi havde meget hyggelig tur med ungdomsspillerne i Lisbjerg FC og deres forældre.”

Sponsorpengene skal gå til nye træningsjakker til hele ungdomsafdelingen i Lisbjerg FC.

Fodboldklubben -der i forvejen skaber stærke fællesskaber i sit lokalområde i Lisbjerg – gjorde med indsamlingen i Ren Natur, også en forskel for en renere natur.

GoPaddle renser havbassinet i Aarhus for affald

Søndag den 9. september 2018 blev der padlet i kano og samlet skrald ind i havnebassinet i Aarhus og langs Aarhus Å. Go Paddle, der er en forening, som blandt andet underviser kajak- og kanoentusiaster i Aarhus, er også en forening som i forvejen gør rigtig meget for dets nærområde, når det gælder henkastet affald. Det kan også være derfor, at der denne søndag i september ikke lå mere affald end der gjorde. Go Paddle var nemlig også med til at samle enorme mængder affald op af havbassinet under VM Kapsejlads i august.

Der blev samlet en del småt affald og alkoholflasker. Især blev der fundet meget affald fra rygere. Formand Claus Pape fortæller, ”Brabrandstien var en overraskelse. Der samlede vi nær ved 100% op på 840 meter. Det fyldte en halv pose. Det var meget ryger-relateret. Så det var både lidt og meget på en og samme tid. ”

At medlemmerne fra Go Paddle oplevede, at der lå meget småt affald – især fra rygere -, er noget, som Hold Danmark Rents undersøgelser bekræfter. Et lille stykke affald som cigaretskod er noget, der i den grad bliver smidt i vores kanaler og farvande, hvor de desværre bliver meget svære at fjerne, da de – sammen med alle deres giftstoffer – går i opløsning i vandet.

Indsamlingen foregik i samarbejde med Det Lille Hus På Havnen og blev en del af eventet ”Hvad gjorde Aarhus festuge ved vores fælles vand.”

Claus Pape fortæller, at dagen var god og meningsfuld alle som deltog.

Noget af affaldet der blev fundet på vandet, bliver udstillet i Det Lille Hus På Havnen, der er et gammelt nødtørftshus.

Møn spejderne tager kampen op mod skod

Der er plads til alle i Møn Gruppen, som er en spejderforening under Det Danske Spejderkorps. At være spejder der betyder gode kammerater, masser af frisk luft og ikke mindst gode oplevelser for livet, og det gælder folk i alle aldre! Spejderne gør i forvejen meget for at passe på- og leve med naturen, derfor var det naturligt for dem at være med i testen af Ren Natur. En lille gruppe spejdere og forældre trak derfor i handsker og veste den 12. juni 2018, og gik med sæk og snapper ud for at indsamle affald i Stege og Udby Skoven på Møn.

”Vi havde en rigtig hyggelig tur i godt vejr, og spejdernes bevidsthed om at holde naturen ren blev styrket og der er rart at gøre en aktiv indsats.” siger gruppeleder Hans Christian Gravesen. ”Der var heldigvis ikke så meget affald i skoven, så affaldssækkene blev ikke fyldt, men ved nærmere eftersyn var der faktisk rigtig mange cigaretskod på stierne i skoven, ØV!” siger gruppeleder Hans Christian Gravesen. Spejdernes oplevelse af at der ikke lå meget stort affald, men mange cigaretskod, ligger i direkte tråd med Hold Danmark Rents undersøgelser, der viser, at skod ubetinget er det stykke affald, der ligger mest af i Danmark og det som ubetinget generer danskerne allermest.

Møn spejderne er en forening, som samler familier på tværs over hele linjen igennem frisk luft og meningsgivende aktiviteter i naturen og sponsormidlerne vil blive brugt til at styrke fællesskabet.

Aarhus Å Kajakklub renser Århus Å for dåser

Det var med hjerte og kærlighed til lokalområdet og Aarhus Å, at 9 medlemmer fra Aarhus Å Kajakklub, den sidste søndag i august 2018, begav sig ud på vandet for at fjerne henkastet affald i vandet. De havde lånt en kano til affaldet og så blev der ellers gået flittigt til værks.

Foreningen, der er relativ ny i Aarhus, favner alle slags medlemmer, således kan man både være ung, ældre, nybegynder eller eliteudøver. Udover at fremelske kajaksporten handler det for foreningen også om at skabe medansvar hos medlemmerne og om at indgå i et stærkt fællesskab. Og i den sammenhæng fik Ren Natur lov til at indtage sin rolle.

Formand i klubben Klaus Thomsen er glad for, at kajakklubben er med til at ”aflaste naturen for den menneskelige belastning.”  Derudover er klubben glad for at deltage i testen af et koncept, som kan være med til at præge folks holdninger, når det kommer til henkastet affald.

Og en holdning- og handlingsændring er netop det, der skal til, når mængerne af henkastet affald skal minimeres og særligt af dem på land, da langt det meste affald i vandet kommer fra landbaseret affald.

Aarhus Å Kajakklub tilhører en ud af de mange foreninger, som aktivt viser omsorg for deres nærområde.

Næstved Sportsdykkerklub finder dukke i dyndet af Næstved Kanal

Søndag den 24. juni 2018 var langt fra en almindelig dag, da sportsdykkerklubben i Næstved dykkede efter affald i det mørke vand i Næstved kanal. Med en sigtbarhed på ca. 10 cm. måtte dykkerne føle sig frem i vandet – og uhyggeligt var det – da en af dykkerne fandt en menneskelignende dukke. Dykkeren mærkede først en støvle, så et ben… og så blev han forskrækket! Men heldigvis var det kun en dukke. Forskrækkelsen gav god underholdningsværdi til de mange Næstved borgere, som kom ned for at se, hvad der gemte sig i kanalen i løbet af søndagen.

Det kom også bag på dykkerne, hvad der gemte sig i kanalen: “Vi var overraskede over de mange særprægede genstande, som vi fandt: alt fra en menneskelignende dukke, en betydelig mængde ammunition, cykler, et bidet, knallerter og en graviditetstest. Vi er dog positivt overraskede over den begrænsede mængde plastik, som vi fandt i- og på vandet.” siger kasserer for Næstved Sportsdykkerklub Morten Kristensen. Han uddyber:

“Indsamlingen var en stor succes og blev til igennem et stort samarbejde blandt frivillige på land og vand. Det gjorde hele indsatsen meget nemmere. Vi var heldige med vejret og det er af stor betydning for, hvor mange der kommer og kigger – og dermed også for, hvor mange vi kan sprede budskabet til. Indsamlingen er gået over al forventning.  Vi er også glade for al den positive tilbagemelding vi har fået fra lokalpressen.”

Sponsormidlerne går til tiltrængt vedligehold af dykkerklubbens gummibåd.

Næstved Sportsdykkerklub har ikke kun gjort en stor forskel for deres lokale natur, men også givet mange mennesker en mindeværdig og anderledes oplevelse. De kan være meget stolte af deres indsats for en renere natur!

Møns Løbe- og Motions Klub støvsuger Stege for skod

Torsdag den 9. august 2018 skinnede solen på de flittige Mønløbere, som havde trodset varmen for at samle henkastet affald op i Stege. Der lå ved første øjekast ikke meget affald, men det viste sig, at der lå rigtig mange cigaretskod:

”Der er ikke store mængder affald, men det er utroligt, hvor mange cigaretskod der er – primært ved bænke og parkeringspladser. Her burde rygerne virkelig stramme op” siger bestyrelsesformand Vinnie Wissing. Og Løbeklubbens oplevelse af, at der ligger mange skod i byen og i naturen er da også helt rigtig. Faktisk er cigaretskod det stykke affald, som der bliver smidt allermest af i Danmark og også det, som generer danskere allermest. Klubben, som havde fået en rute i Stege delte sig i to hold og mødtes på midten af ruten, hvorefter de tog noget ekstra affald i Storegade.

Sponsorhonoraret på 3000 kr. skal bruges til at finansiere en underviser til en træningsaften og som økonomisk støtte til klubbens årlige træningsweekend.

Møns Løbe- og Motions Klub er en forening, som igennem løb og motion skaber samvær, trivsel og fælles oplevelser. Klubben gør en stor forskel for medlemmernes psykiske og fysiske sundhed, og ifølge Vinnie Wissing, blev indsamlingen med Ren Natur også til en god tur, hvor der blev hygget i naturens navn.

Så bliver der gjort rent på Præstø Landevej!

Søndag den 27. maj 2018 blev der med stor grundighed samlet affald op langs Præstø Landevej i Næstved af 24 dygtige fodbolddrenge. Drengene var blevet delt op i hold og tog en bid af ruten hver.  Med to børn per voksen var kontrationen høj og det overraskede alle, hvor mange cigaretskod der lå langs vejen. To af drengene talte hele 150 skod op på en længde kortere end 900 m.

I alt samlede drenge og forældre 12 sække affald på strækningen fra Mogenstrup Kro til Blangslev i Næstved, en strækning på 2,2 km, og således naturen blev 12 sække henkastet affald renere. Der blev hygget drenge og forældre imellem og  forbikommende “high fivede” drengene på vejen.

Sponsormidlerne som drengene modtager for at have samlet affald op, er med til at betale for en stor fodboldtur til Verona.

“Vi har et stort ønske om at give så mange som muligt fra årgang 2006 en fodboldoplevelse i udlandet, hvor holdet kan have fokus på udvikling og samvær, så de sociale bånd kan blive stærkere. Det er imidlertid ikke alle, der har de økonomiske ressourcer til at betale for at deres dreng kan komme med på tur,” siger forælder Diana Patel.

Der er 31 drenge på holdet og deltagelsen i testen af Ren Natur er en indsats ud af flere. Nu er der 27 drenge der kan komme afsted til Verona Cup 2018.