Q &A: Spørgsmål og svar om Ren Natur

Hvad er Ren Natur?

Ren Natur er et frivilligheds- og sponsorkoncept udviklet af Hold Danmark Rent. Formålet er at styrke bevidstheden hos danskerne om henkastet affald, og dette gøres ved at skabe lokale fællesskaber, hvor både kommune, virksomheder og borgere arbejder sammen om et endnu renere nærområde. Et rent nærområde betyder mere glæde, tryghed og livskvalitet for den enkelte beboer.  

Ren Natur et en koncept hvor alle vinder, – både naturen, det lokale fællesskab, foreningslivet, den cirkulære økonomi, og landet som helhed.

Hvem kan være med?

Ren Natur er et samarbejde ligeså meget som et koncept. Samarbejdet har fire ben, bestående af kommuner, sponsorer, foreninger og Hold Danmark Rent. Selvorganiserede indsamlingsgrupper kan også lave indsamlinger med Ren Natur. Alle kan være med!

Hvordan fungerer det?

Kommuner bidrager med betaling af indsamlingsudstyret (sikkerhedsveste, sække, handsker, snappere) samt planlægning og tegning af indsamlingsruter og afhentning af det henkastede affald.

Sponsorer bidrager med sponsormidlerne til foreninger.  

Foreninger og private ildsjæle bidrager med indsamling og registrering af det henkastede affald i deres nærområde.

Hold Danmark Rent koordinerer samarbejde, administrerer ruter, tilmeldinger, kommunikation, hjemmeside og sociale medier.

Hvad er filosofien bag?

Hold Danmark Rent’s undersøgelser viser, at et rent nærmiljø er vigtigt for 97% af danskerne, og at manglende tilhørsforhold og ejerskabsfølelse til der, hvor man bor og færdes, gør, at folk smider affald. Henkastet affald symboliserer ligegyldighed og skaber utryghed.

Ren Natur er et system og en metode til at fjerne henkastet affald i naturen, samtidigt med, at konceptet arbejder med de bagvedliggende årsager, der gør, at affald lander i naturen. Det handler om bevidstgørelse, sammenhold og glæde.  

Efter hvilke kriterier tildeles ruterne?

Vi sikrer os en bredde i typen af foreninger ved at bruge en segmenteringsmodel, hvor vi opdeler de tilmeldte foreninger i sportsforeninger, naturforeninger og andre foreninger, og sørger for at der deltager foreninger fra alle typer. Hvis man ikke tidligere år har fået tildelt en rute kommer man forrest i køen, og så ser vi naturligvis på foreningernes ønskede ruter, som er et puslespil, der skal gå op med de udbudte ruter. Alle de foreninger, som melder sig i 2020 og som ikke får en rute tildelt i år, vil blive skrevet på en venteliste, så de kan få chancen, hvis en forening springer fra eller flere lokale sponsorer melder sig, og ellers vil ventelisten gå videre til 2021.

Hvad er kapaciteten i 2020?

  • 35-37 kommuner fordelt over hele landet
  • 435 foreninger
  • 435 indsamlingsruter
  • Hver forening modtager kr. 3.000 for en rute

Hvem er sponsorer i 2020?

Ren Natur er et sponsorkoncept. Sponsormidlerne mobiliseres ud til foreninger og 5% går til administration af konceptet.

Nationale sponsorer i 2020 er McDonalds, SPAR, Danske Bank og Westwind.

Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje støtter også konceptet i 2020.

Lokale sponsorer Ren Natur er også for små virksomheder. Lokale sponsorater aktiveres kun i virksomhedens tilhørskommune.