Tilmelding
Facebook
Instagram

Spørgsmål og svar


Efter tilmelding til Ren Natur ser forløbet fra start til slut sådan her ud:

 1. I modtager en mail med bekræftelse på jeres tilmelding
 2. I modtager en mail med oplysning om den rute I er blevet tildelt
 3. I modtager en mail hvor I bliver bedt om at melde tilbage med en dato for jeres indsamling. Vi skal have modtaget denne dato senest 3 uger før I vil gå jeres rute, ellers kan vi ikke nå at ekspedere udstyret til indsamlingen.
 4. I ugen op til jeres indsamling sender vi udstyr til jer med GLS til nærmeste pakkeshop.
  Udstyret består af handsker, snappere, affaldssække og veste.
 5. I ugen op til jeres indsamling modtager I også en mail om afrapportering, hvor der står hvad I skal gøre når I er ude på ruten. Bla. skal I tage billeder af jeres indsamling som dokumentation
 6. Når jeres indsamling er slut skal udstyret sendes retur med GLS i samme kasse som det kom i.
 7. Efter indsamlingen skal I afrapportere og fortælle os om hvad I fandt og hvad I syntes om indsamlingen. Link til afrapporteringsskemaet bliver sendt til til jeres kontaktperson i ugen op til indsamlingen.
 8. Når vi har modtaget udstyret retur og modtaget jeres afrapportering kan vi sætte gang i udbetalingen af jeres sponsormidler.
 9. I modtager mail med jeres udbetalingsbilag

Man kan maksimum være 30 personer til en indsamling.

Det skyldes at vi har en grænse på hvor meget udstyr vi kan sende ud, handsker, snappere og gule veste.

Udfor hver rute er der angivet hvor mange personer der minimum skal være.

Antallet af personer afhænger også af hvor lang ruten er og om den ligger i by eller på land.

Ren Natur affaldsindsamlingerne finder sted under hensyntagen til de til enhver tid gældende Covid-19 forholdsregler om afstandskrav og krav til gruppeantal på tidspunktet for indsamlingen.

Affaldsindsamlingen er én dag.

I bestemmer selv dagen og tidspunktet for hvornår I vil samle affald. Eneste krav er at dagen ligger indenfor den periode, som er angivet sammen med ruterne.
En indsamlingsperiode kan f.eks. være fra 1. maj – 30. juni, og så er det en dag i denne periode, I skal vælge til jeres indsamling.

Vi vil gerne have så mange typer foreninger med som muligt.

Derfor opdeler vi de tilmeldte foreninger i sportsforeninger, naturforeninger og andre foreninger, og sørger for at der deltager foreninger fra alle typer.

Hvis man ikke tidligere har fået tildelt en rute, kommer man forrest i køen. 
Vi ser naturligvis også på foreningernes ønsker til ruter, som er et puslespil, der skal gå op med de udbudte ruter. Det er ikke altid det går op, og derfor kan man få tilbudt en rute man ikke har ønsket.

Alle foreninger som melder sig, men ikke får tildelt en rute, vil blive skrevet på en venteliste. 
Det betyder at de kan få chancen, hvis en forening springer fra eller flere lokale sponsorer melder sig. 

Foreninger som står på venteliste i 2020 vil blive kontaktet når tilmeldingen for 2021 nærmer sig. På den måde kan de være klar til at tilmelde sig den nye sæson.

Nej, hver forening kan kun få én rute pr. år.

I skal beregne ca. 3 til 4 timer fra start til slut. Oveni kommer den tid som kan afsættes til en hyggelig afslutning.

Når man deltager i en affaldsindsamling, er man omfattet af enten sin egen personlige ansvar/ulykkesforsikring eller en lignende forsikring tegnet af foreningen.

Man er ikke forsikret af Hold Danmark Rent.

Udstyr til indsamlingen sendes med GLS til den pakkeshop som er tættest på kontaktpersonen for indsamlingen. 

Nej, udstyret skal sendes tilbage i den samme kasse som det kom i. Der er returlabel med, og man sender kassen retur med GLS.

Man kan godt købe vestene efter forespørgsel. En vest koster 25 kr. i 2021. Beløbet bliver fratrukket udbetalingen til foreningen.

Man altid skal optræde med ansvarlighed i naturen og være opmærksom på trafikken.

Det er derfor påkrævet at man altid bruger de gule sikkerhedsveste, så man kan blive set af andre der færdes på ruten.

Kommunen kender alle datoerne for indsamlingerne og sørger for at affaldet bliver hentet indenfor 48 timer.

Ja, det kan de godt. Der skal dog altid være en voksen pr. 5 børn.

Ja, det må man gerne. Man skal dog selv vurdere om ruten er egnet til det i forhold til trafik og andre forhold.

Der skal udvises særlig forsigtighed når man opsamler glasskår, skarpe genstande og evt. kanyler. Læg affald af denne type i en særskilt sæk. Tilkald den sikkerhedsansvarlige, når du finder affald af denne type.

Når vi har modtaget afrapportering fra foreningen og udstyret er kommet retur, sættes udbetalingen i gang. Det er forskelligt hvor lang tid det tager, inden pengene er kommet ind på foreningens konto.

Ren Natur vil gerne vide hvad I finder ude på ruterne  Derfor beder vi jer om at afrapportere, når I er færdige med jeres indsamling. Link til afrapporteringsskema bliver sendt til kontaktpersonen for foreningen. 

Det betyder at I skal tage billeder af jeres indsamling og at I skal være opmærksomme hvad I finder. Vi vil typisk gerne vide noget om hvor mange sække I får fyldt og hvilke typer affald I fandt mest af.

Vi vil også gerne høre om jeres oplevelser med indsamlingen.468

FORENINGER i 2021


37

KOMMUNER i 2021


1433576

STYKKER AFFALD i 2020


4

SPONSORER i 2021