Nedbrydningstider

Mikroorganismer nedbryder organisk affald, men ikke fx plast og metal, der blot over lang tid nedbryder i mindre partikler.
Mange produkter er lavet af flere typer af materialer, der gør det svært at give et præcist svar på nedbrydningstider.
Nedenstående liste er derfor blot vejledende.

 • Døde dyr, madrester og hundeefterladenskaber

  2 uger

 • Appelsin- og bananskræller

  2-5 uger

 • Aviser

  3-12 måneder

 • Mælkekartoner og ispapir

  op til 2 år

 • Cigaretskod

  op til 12 år

 • Tyggegummi

  op til 5 år

 • Ispinde

  op til 10 år

 • Nylonmaterialer

  30-40 år

 • Metalkapsler

  op til 100 år

 • Plastposer, flasker og aluminiumsdåser

  op til 500 år

 • Cykler

  mere end 1.000 år

 • Glas og glasflasker

  op til 1 million år

Hvorfor er henkastet affald et problem?

Henkastet affald som f.eks. cigaretskod, tomme dåser eller efterladt TO-GO-emballage er ikke kun et miljø- og affaldsproblem. Henkastet affald har nemlig stor betydning for vores tryghedsfølelse og for de tanker, vi gør os om vores medmennesker. For mange er det henkastede affald et udtryk for ligegyldighed overfor lokalmiljø, dyr og samfund og netop derfor skaber det utryghed. Af den årsag er det vigtigt, at vores indsats fortsætter.

Ved at være med i Ren Natur er du med til at gøre en aktiv forskel for børn, dyr, miljø og mennesker i Danmark.
Tak for din forskel.

Henkastet affald skaber utryghed

Hold Danmark Rent laver hvert år kortlægningsundersøgelser af henkastet affald i forskellige kommuner landet over, og som et led heri interviewer vi mange borgere på gaden. Af de 3200 danskere, som vi har talt med i 2018, har mange fortalt, at affaldet gør dem utrygge, fordi det er et symbol på ligegyldighed overfor nærmiljø og naturen. Sagt på en anden måde, er en natur, som vi passer på, et sted, der binder os sammen og skaber samhørighedsfølelse mennesker imellem. Det, som henkastet affald symboliser, gør det diametralt modsatte.

Dyr kommer til skade

Hvis du er hundeejer, kender du nok det der med at skulle holde et ekstra øje åbent overfor glasskår, når du er ude at gå tur med hunden; og det er der brug for. For hvert år har henkastet affald som glasskår og skarpe genstande store konsekvenser for mange hundepoter. Selvom hundeejere er gode til at holde øje med, hvor hunden går, er meget knust glas usynligt, når det ligger i græsset eller på fortovet.

Dåser der bliver smidt i vejkanten tæt på marker og græsarealer bliver knust, når landmanden høster marken, herefter ender de som skarpe stumper i dyrenes maver og dræber ofte køer og heste.

Henkastet affald er dyrt

Henkastet affald koster samfundet dyrt at fjerne. Det anslås, at der i Danmark bliver brugt mellem en halv til en hel milliard kroner i offentlige omkostninger på at samle det affald op, som bliver smidt i naturen. Beregningen er behæftet med stor usikkerhed, da hver kommune beregner og opgør omkostninger forbundet med henkastet affald på vidt forskellige måder.

Henkastet affald kommer tilbage til os

Henkastet affald består af forskellige slags ressourcematerieler, der ofte kan genbruges eller genanvendes. F.eks. kan glas genbruges uendeligt mange gange, hvis det bliver indsamlet og sorteret. Ved at genanvende 10 aluminiumsdåser kan der laves 9 nye. Dette er gode nyheder.

Når affald smides i naturen og i byen er det derimod vanskeligt at genanvende disse materialer. Dette skyldes, at det er meget dyrt at indsamle og sortere materialer fra henkastet affald. Mange materialer er derudover blevet forurenet i naturen, hvilket begrænser mulighederne for genanvendelsen. Der er således tale om et ressourcetab i forhold til genanvendelse, når affald smides i naturen.

Vil du vide mere om…

Plast

Henkastet affald der er lavet af plast, spreder sig over mange forskellige affaldsprodukter: plastflasker, skruelåg fra mælkekartoner, slikposer, chips-poser, låg fra TO-GO-kopper, sugerør og plastposer osv. Plast der ligger i naturen, er ikke kun et et miljøproblem, men et visuelt problem, fordi det ser grimt ud.
Plast et globalt forureningsproblem i verdenshavene. Det bliver ledt rundt i havene af havstrømmene og samler sig især i fem havområder, såkaldte plastsupper, der tilsammen har et areal på størrelse med Afrika.

Hvad er det lavet af

Råvaren i plast består først og fremmest af råolie, som er en mineralolie, der udledes fra jorden. Afhængigt af, hvad plasten skal anvendes til, bliver det forarbejdet, hvorefter det kan blive til uendeligt mange slags produkter.

Eksempler kan være: plastflasker, emballage til mad, indkøbsposer, slik- og chipsposer og sugerør, for at nævne nogle få. Meget af det plast, som bliver produceret, går til engangsemballage.

Plast i et ressourceperspektiv

Virkeligheden er, at kun en lille procentdel af det plast vi forbruger, bliver genanvendt. Dette gælder i hele verden. Selvom Danmark er et af de lande i verden, som genanvender meget plast, har vi meget få egentlige genanvendelsesanlæg. Derfor bliver de samlede affaldsfraktioner eksporteret til genanvendelse på udenlandske anlæg.

Udover, at vi i Danmark, og verden over, mangler genanvendelsesanlæg, er der stor forskel på plastmaterialer og hvordan de kan genanvendes.

I Danmark indsamler Dansk Retursystem store mængder af engangspantflasker med pant. Disse flasker bliver alle sendt til genanvendelse og er et godt eksempel på, hvordan man via pant og et landsdækkende system kan genanvende ressourcer og begrænse mængderne af henkastet affald i det offentlige rum.