Møns Løbe- og Motions Klub støvsuger Stege for skod

Torsdag den 9. august 2018 skinnede solen på de flittige Mønløbere, som havde trodset varmen for at samle henkastet affald op i Stege. Der lå ved første øjekast ikke meget affald, men det viste sig, at der lå rigtig mange cigaretskod:

”Der er ikke store mængder affald, men det er utroligt, hvor mange cigaretskod der er – primært ved bænke og parkeringspladser. Her burde rygerne virkelig stramme op” siger bestyrelsesformand Vinnie Wissing. Og Løbeklubbens oplevelse af, at der ligger mange skod i byen og i naturen er da også helt rigtig. Faktisk er cigaretskod det stykke affald, som der bliver smidt allermest af i Danmark og også det, som generer danskere allermest. Klubben, som havde fået en rute i Stege delte sig i to hold og mødtes på midten af ruten, hvorefter de tog noget ekstra affald i Storegade.

Sponsorhonoraret på 3000 kr. skal bruges til at finansiere en underviser til en træningsaften og som økonomisk støtte til klubbens årlige træningsweekend.

Møns Løbe- og Motions Klub er en forening, som igennem løb og motion skaber samvær, trivsel og fælles oplevelser. Klubben gør en stor forskel for medlemmernes psykiske og fysiske sundhed, og ifølge Vinnie Wissing, blev indsamlingen med Ren Natur også til en god tur, hvor der blev hygget i naturens navn.