Asier og en TDC-boks

Der var meget mærkeligt affald på ruten da Y´s Mens Club Vejle Vadestedet gennemførte deres affaldsindsamling d. 19. september. Et glas halvt fyldt med asier, en TDC-boks fra vejkanten, dele fra en palle, metalplade fra en lygtepæl, meget stor lastbil slidbane for blot at nævne noget af det som de 20 deltagere fik fat i med snapperne.

Og så var det alt det almindelige affald som cigaretskod, dåser, pap-og plastbægre og andet emballage.
24 sække fik de fyldt.

” Det var en rigtig god oplevelse, og nogle af deltagerne var meget overraskede over hvad man kunne finde i rabatten. Nogle havde slet ikke prøvet af samle affald tidligere.”

”Den bedste oplevelse var sammenholdet, hyggen efter indsamlingen, og følelsen af at have gjort rent i det område vi går i.”

”Det bedste ved vores forening er sammenholdet og de gode aktiviteter vi har lavet igennem de mange år. Vi er i gennemsnit over 72 år.”

Sponsormidlerne skal bruges til at hjælpe unge og udsatte i lokalområdet.