En renere natur gør en forskel for medmennesker, der har brug for hjælp

Den første uge i efteråret var 9 samfundsgodtgørende medlemmer af foreningen Lions samlet på Strandengen i Hvidovre, hvor de med hjertet på rette sted og højt humør gjorde en forskel for en renere natur. Solen var også med på ideen og sørgede for at skinne på de 9 deltagere.

9 sække affald blev fyldt med affald som:

 • Plastposer – plastsække
 • Cigaretskod
 • 27 Sodavands- og øldåser, hvoraf 19 var uden pant
 • Indpakning fra slik / chips

Alt sammen, affald der er vigtigt at få fjernet fra naturen!

”Vi havde en hyggelig dag, med et godt formål.
Der er bestemt brug for indsamling af affald. Det overraskede os hvor meget der var smidt, specielt på de arealer der støder op til motorvejen. På de øvrige arealer var der forholdsvist ryddeligt.”

Når Lions ikke gør en forskel for en renere natur, arbejder foreningen aktivt med at gøre en forskel for medmennesker, der har brug for hjælp på en eller anden måde. Og så hygger medlemmerne sig i mens de hjælper!

Foreningens velfortjente sponsormidler bliver uddelt igen til samfundsgodtgørende forskellige formål, der bliver fordelt på følgende aktiviteter:


– Lokalt fodboldstævne for unge med forskellige diagnoser.
– Underholdning på kommunens 5 plejehjem
– Sommerfest for kommunalt bofællesskab
– Trafikveste til daginstitutioner

Vil du vide mere om Lions i Hvidovre og det hjerte foreningen laver sit arbejde med, så se her: http://www.hvidovre.lions.dk/

Affaldsindsamling bliver omsat til koncertprojekter

Den 25. august stod sensommersolen højt på himlen og sørgede for, at 6 glade og engagerede medlemmer fra Musik- og Teaterforeningen Fragmentet fik det absolut bedste vejr at samle affald i. Med højt humør spredte de 6 musik- og teaterentusiaster glæde til Lodsparken i Hvidovre, da de støvsugede området for affald.

7 sække blev propfyldte med små stykker affald, hovedsageligt bestående af:

Cigaretskod

Kapsler

Lattergaspatroner

Sølvpapir

5 dåser, 3 uden pant

Foreningen har med deres indsats gjort en stor forskel for natur- og dyrelivet på land og vand ved at fjerne affaldet, da det nu ikke gør skade på landjord eller kan flyve videre ud i vandet. Og særligt er typerne af affald, som foreningen har samlet, vigtige at få fjernet fra naturen, da de ikke er biologisk nedbrydelige. Affaldstyperne bliver nemlig ikke udsat for mikrobakterielle angreb, da de ikke består af organisk nedbrydeligt materiale som f.eks. et æbleskrog.

”Vores oplevelse var positiv. Vi havde valgt en dag, hvor der samtidig blev afholdt triatlon i parken, så der var megen aktivitet, men det var ikke til nogen gene for hverken dem eller os.”

Når medlemmerne fra Musik- og Teaterforeningen Fragmentet ikke samler sig om at tjene sponsormidler på en renere natur, er de dybt engagerede i at lave musik og teater.

”Det bedste ved vores forening er, at vi gennem musik og teater får engagerede unge fra Hvidovre og unge med tilknytning til kommunen. Der er en enorm talentmasse, som bare venter på en lejlighed til at vise, hvad de kan.”

Sponsormidlerne er gået til to koncertprojekter i efteråret.

Vil du vide mere om Musik- og Teaterforeningen Fragmentet, så se her: http://fragmentet.dk/

Opdragelse og affaldsindsamling går hånd i hånd

Den 4. september 2019 var 8 børn og 7 voksne fra FDF, Frivilligt Drenge- og Pige-forbund, samlet i Kystagerparken i Hvidovre med intentionen om at gøre en forskel for en renere natur. Samtidigt var hensigten med indsamlingen, at den skulle virke både oplysende og opdragende hos FDF-børnene. For i foreningen er der en stærk rød tråd mellem de mellemmenneskelige værdier, som er foreningens grundsten, og de samfundsgodtgørende aktiviteter som medlemmerne laver. Dette afspejler sig også medlemmernes grundlæggende motivationen for at være med, hvor det ikke var de 3000 kr. i sponsormidler som trak, men ”opdragelsen af børnene.”

Således blev det, at de i alt 15 FDF’ere støvsugede Kystagerparken for affald og samlede hele 10 sække affald med:

 • Papir
 • Pap
 • 37 dåser og flasker, hvoraf 30 var med pant

Udover at gøre en stor forskel for en park uden affald, havde FDF’erne også en dejlig eftermiddag i hinandens selskab.

”Det var en super god og hyggelig dag.”

I FDF er fællesskabet, et kristent livssyn, og den glæde og tryghed, som det afføder, noget, der står som det allerhelligste at værne om. Det er et sted, hvor stærke venskaber bliver knyttet og et fast holdepunkt i medlemmernes liv.

Vil du vide mere om FDF i Hvidovre, så se her: http://www.fdfhvidovre.dk/

Shuttlers Badmintonklub gør en forskel for en renere natur!

Den 21. september og 28. september var ikke en almindelig dag i området ved Rebæk Søpark og Hvidovre Hospital. De trafikerede områder kom nemlig under kærlige hænder, da 13 voksne og 8 børn fra Shuttlers Badmintonklub i Hvidovre støvsugede områderne for affald.

Hele 9 sække affald blev fyldt med affald af store og små hænder – og hovedsageligt med:

 • Masser af cigaretskod
 • Papir
 • Plast
 • Metal
 • 21 dåser og flasker, hvoraf 4 var med pant

 Alt sammen affald, der ikke forgår af sig selv. Derfor er det super vigtigt at få det fjernet!

De badmintonskyndige deltagere oplevede, at affaldet lige pludselig blev synligt under indsamlingen:

Det ligner ikke, at der er så beskidt, indtil man kigger nærmere efter affaldet. Vi skal finde en vej, der sørger for, at plast bliver genbrugt eller lander i skraldespanden og IKKE i naturen. Plastik ødelægger alt. De unge er så entusiastiske, de skal bare blive ved med at lære mere om at holde naturen ren i skolen. Det går så godt.

Sponsormidlerne er gået til mad og drikke til alle de foreningsfrivillige, som meldte sig til at samle affald op. Derfor kunne vi lave indsamlingen over 2 gange, så alle fik mad og drikke efter badminton, og inden vi samlede affald, for det duer ikke at samle affald, når man er sulten.

Det bedste ved vores forening er samarbejde og sammenhold. Dette gav sig til udtryk i indsamlingen, da der var virkelig mange, som gerne ville være med til at samle affald med Ren Natur/Hold Danmark Rent”

Vil du vide mere om Shuttlers Badmintonklub i Hvidovre, så se her: https://www.facebook.com/SBKDenmark/

Hvidovre Kajakklub giver tilbage til naturen

Den 18. august var 17 kyndige kajakroere fra Hvidovre Kajakklub samlet ved Hvidovre Havn, hvor de samlede affald på vand og til lands. Naturen blev forskønnet fra Amager motorvejen til Harrestrup Å, gennem Hvidovre Havn og forbi Bådelauget, hvor medlemmerne, med stort engagement, fyldte 8 skraldesække med

 • Plastikflasker
 • Plastikposer
 • Øldåser
 • Plastikstykker
 • Reb  
 • 50 dåser og flasker.

Alt sammen affald som ikke hører til i naturen – og affald, som gør skade på dyr og vandmiljøer. Derfor har foreningen gjort en stor forskel for det lokale farvand ved at fjerne det. En forskel som de kan være meget stolte af!

Heldigvis havde foreningen også en god dag

”Det var en rigtig god oplevelse, da det er rart at få opsamlet det affald som vi ser når vi ror kajak. Vi blev dog overrasket over hvor meget affald der ligger over og under vandet. Der var stor opbakning i vores klub til indsamlingen.”

Og det er ikke kun ved aktiviteter som denne, at klubben står sammen. Der er nemlig en helt særlig holdånd blandt medlemmerne af foreningen, der tilfører en dyb glæde til, hvad de foretager sig sammen.

”Vi har et fantastisk sammenhold, der bl.a. gør det muligt at samle 17 mennesker til at samle affald ind en regnfuld søndag formiddag.”

Hvad sponsormidlerne skal gå til, bliver besluttet fælles på det næste bestyrelsesmøde.

Vil du vide mere om Hvidovre Kajakklub, så se her: https://www.hvidovrekajakklub.dk/

Livsnydere på jagt efter affald og oplevelser

Foreningen for Forsvarsvillige LivsNydere havde 12 deltagere ude at samle henkastet affald på den sydlige del af Skansen i Hillerød d. 5. oktober. De fyldte 5 sække med bl.a.:

 • Plast
 • Gamle slikposer
 • Net til fuglekugler
 • Juice “poser”
 • 16 flasker og dåser med pant
 • 7 flasker og dåser uden pant

’Hyggelig dag med mange positive tilkendegivelser fra andre mennesker. Klart en dag vi håber at gentage til næste år’, fortæller deltagerne.

Det bedste ved Foreningen for Forsvarsvillige LivsNydere (FFLN) er ’sammenholdet og mangfoldigheden. Vi har kendt hinanden rigtig længe men er stadig meget forskellige’, fortæller medlemmerne.

Sponsorpengene skal bruges til at komme ud og opleve ting man ikke ellers ville. Det er alt fra rundvisninger bag ellers lukkede døre på muser, tilskud til kulturelle rejser så alle har råd til at komme med, samt forfriskninger til div. familie arrangementer.  

Lokalt sammenhold om springgymnastikken

11 gymnaster fra Ammitsbøl SG&I samlede d. 5. oktober henkastet affald omkring Slotssøen i Hillerød. 5 sække blev fyldt med bl.a.:

 • Plastik
 • Papir
 • Servietter
 • Skod
 • 45 dåser og flasker med pant
 • 25 dåser og flasker uden pant

’Vi havde en sjov lærerig formiddag. Vores børn har lært meget. Vi fik mange tilkendegivelser af andre, der så os. En super god oplevelse, godt vejr, og glade mennesker’, fortæller deltagerne.

Ammitsbøl SG&I er for alle. Gymnastikken er for alle børn med eller uden tidligere erfaring med gymnastikken. ASGI ønsker at give alle nogle gode oplevelser, udfordringer og sammenhold – både til træning og til opvisninger. Gymnastik er en holdsport og det skal være sjovt at træne og opleve glæden, når tingene lykkes. ASGI ønsker at vedligeholde, forbedre og udvikle springtalent og kropsbevidsthed hos de yngste medlemmer.

Det bedste ved foreningen er ’sammenholdet i vores lille by. Der kommer flere og flere til’, fortæller medlemmerne.

Sponsorpengene skal gå til nye skumredskaber, som foreningens børn elsker at dyrke gymnastik på.

Her kan du læse mere om foreningen: http://www.ajsport.dk/Gymnastik

Gule spejdere lærer praktiske færdigheder

12 gule spejdere fra Kong Hardeknud Trop samlede henkastet affald ved Trollesminde i Hillerød Kommune d. 22. september. De fyldte 6 sække med bl.a.:

 • Papkopper
 • Cigaretskod
 • Plastik
 • 15 flasker og dåser med pant
 • 20 flasker og dåser uden pant

Der var rigtig meget affald ved skolerne, og mindre langs vejene end vi havde troet’, fortæller deltagerne.

Som gul spejdertrop har Kong Hardeknud Trop fokus på et handlingspræget spejderarbejde gennem fællesskab med fokus på friluftsliv, patruljearbejde og konkurrence. Er man spejder i Kong Hardeknud Trop kan man være sikker på at tilegne sig en masse praktiske færdigheder som håndværk, lejrliv, førstehjælp osv. Alene i Hillerød kommune er der over 450 gule spejdere, hvilket giver store muligheder for at knytte venskaber og skabe et fællesskab, også uden for spejderarbejdet.

Det bedste ved foreningen er ’sammenholdet på tværs af aldersgrupperne, og forældre der bakker op om fælles arrangementer. Men det allerbedste er, at vores spejdere opnår en masse færdigheder, som de kan bruge på alle mulige tidspunkter i livet’, fortæller medlemmerne. 

Sponsorpengene skal bruges som tilskud til den fælles juletur.

Her kan du læse mere om foreningen: https://www.konghardeknudtrop.dk/

Orienteringsløbere finder vej til affaldet

FIF Hillerød Orientering havde 22 orienteringsløbere på benene d. 28. september, hvor der blev samlet henkastet affald ved Teglgårdssøen i Hillerød Kommune. Hele 19 sække blev fyldt med bl.a. plastik (især emballage), 20 dåser og flasker med pant og 79 flasker og dåser uden pant.

’Det var fint organiseret og let at gå til. Fedt at der var mange med, både helt små og ældre medlemmer af klubben. Vores klub bruger naturen hver eneste uge året rundt, og vi sætter pris på at den er ren. I dag fik vi så mulighed for at yde en indsats og blive mindet om, at vi skal fortsætte med at rydde op efter os, når vi er ude’, fortæller deltagerne.

FIF Hillerød Orientering er sportsklubben for dem der vil dyrke orientering til fods, i løb eller på MTB i skovene omkring Hillerød. De yngste udøvere er ikke en gang startet i skole og de ældste bliver ved til benene ikke kan bære dem i skoven mere – kort sagt er hele familien med i klubben. De har hver uge træninger, hvor man kan komme ud med orienteringskort, løbetræninger i skoven eller styrketræninger inde eller ude afhængigt af årstiden. I weekenderne deltager klubbens medlemmer i konkurrencer landet over, og i ferierne er der orientering rundt i Europa for hele familien.

Det bedste ved foreningen er sporten; oplevelserne i mange forskellige slags natur og vejr, synes medlemmerne.

Sponsorpengene blev brugt på en kagemand til indsamlerholdet, og resten skal bruges på den næste træningstur til at skabe endnu mere holdfællesskab.

Her kan du læse mere om foreningen: https://www.fiforientering.dk/

Stolte spejdere elsker udelivet

18 BGG Spejdere samlede d. 3. september henkastet affald ved Ny Hammersholt i Hillerød Kommune.

’Der var generelt ikke meget at komme efter. Årstiden er en udfordring i sig selv, brombærbuskene udgør en potentiel trussel for de flittige. Vores område er præget af velholdte haver og stier, ikke meget affald her’, fortæller deltagerne, der dog fik fyldt 4 sække med bl.a. papir, plastik-rester, byggeaffald, jern og en enkelt dåse med pant

Hos Birgitte Gjøe Gruppe (BGG) er kammeratskabet omdrejningspunktet. Spejderarbejdet skal give børn og unge et fristed, hvor de i trygge rammer kan prøve kræfter med udfordringer, der passer til den enkelte spejder og dermed er med til at udvikle dem. Det er BGG’s ønske, at så mange børn og unge som muligt oplever spejderlivet og her igennem lærer at tage ansvar for hinanden og oplever, hvor meget man kan, når man løfter i flok. De ønsker at skabe synlighed i nærmiljøet, som gør den enkelte spejder stolt af at være en del af BGG og Det Danske Spejderkorps (DDS).

Det bedste ved foreningen er ’at vi kan samle børn og unge under samme formål og dyrke kammeratskab og udeliv sammen’, synes medlemmerne.

Sponsorpengene skal bruges til Troppens tur til Irland i 2020.

Her kan du læse mere om foreningen: https://www.bggspejder.dk/